перевод

Техники изучения иностранных слов: как проще, быстрее,...

Английская грамматика с Ginger – проще не бывает

Көбейткіш - казахо-русский перевод

множитель

Синонимы

коэффициент, фактор, сомножитель, мультипликатор

множитель
, -я, м. Один из сомножителей.

Пример использования

  • co – бірге, бірлесіп және effіcіens – жасап шығаратын) – әріптік өрнектегі сандық көбейткіш, белгісіздің кез келген дәрежесіндегі белгілі көбейткіші немесе айнымалы шаманың тұрақты көбейткіші.

  • Әдетте, бірінші көбейткіш - бір таңбалы немесе үтірлі екі таңбалы сан, ал екінші көбейткіш - дәреже көрсеткіші бар 10 саны болып келеді.

  • Интегралдаушы көбейткіш Интегралдаушы көбейткіш - P(x,y)dx + Q(x,y)dy = 0 дифферециалдық теңдеуінің сол жағын қандай да болмасын бір и(х,у) функциясының толық дифференциалына айналдыратын μ(x,y) көбейткіші.

  • Фотоэлектрондық көбейткіш Фотоэлектрондық көбейткіш (ФЭК), — іс-әрекеті екінші ретті электрондық эмиссияға негізделген фотоэлектрондық аспап.

  • Диарилметанды бояғыштар Өңдеу Пара орындарында электрдонорлық және электракцепторлық орынбасарлар болатын фенилметан туындылары; полиакрилонитрилді талшықтар бояуда, көбейткіш техникада қолданылады.

  • Ол - арнайы ойластырылған аса тез әсер ететін, ретімен келетін импульстердің үзілісінен сақтандыратын электрондық көбейткіш.

  • factor — көбейткіш) — бірден бастап белгілі бір n натурал санына дейінгі барлық натурал сандардың көбейтіндісі, яғни 1·2·3·.

Казахо-русский словарь