перевод

Сколько языков может знать человек и есть ли предел...

Абхазия – горячая кровь и жгучий язык

аграрлық саясат - казахо-русский перевод

аграрная политика

Пример использования

  • 16 – 17 ғасырларда казактардың әскери-әкімшілік, сот, сыртқы саясат жүйелері біршама тәуелсіз саясат жүргізді (рада, круг, т.

  • Саясат өнер ретінде - саясат өзін жүзеге асырушы партиялардан.

  • Оксфордтың ботаникалық саябағы классикалық тілдер мен әдебиет; көне тарих; филология, лингвистика мен фонетика; көркем сурет пен бейнелеу өнері; ағылшын тілі мен әдебиет; ортағасырлық және қазіргі заман тілдері; қазіргі заман тарихы; музыка; шығыстану; фи

  • Жаңа әлеуметтік саясат Серпінді экономикалық өсім көптеген жылдар бойы бізге белсенді әлеуметтік саясат жүргізіп, адамдардың өмір сапасын бірнеше есе арттыруға мүмкіндік берді.

  • Саясат заңдылықтары көптеген адамдардың мінез-құлқынан көрінеді, сондықтан саясат заңдары үрдіс ретінде әрекет етеді.

  • Саясат объектісі көп түрлі саясат дүниесі болып табылады, бұған мемлекетті, саяси институттарды, билік нысандарын және олардың қоғамдық жүйедегі рөлін зерттеуді жатқызуға болады, бүл оның саяси қозғалыстардың, партиялардың, сайлау жүйелерінің маңызы мен р

  • Университеттің негізгі мақсаты – бәсекеге қабілетті аграрлық секторды дамыту үшін жоғары білікті мамандарды даярлау, сондай-ақ әлемдік білім және ғылым кеңістігіне ену жағдайында «Қазақстан-2050» Стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» ат

Казахо-русский словарь