перевод

Кантонское наречие – для тех, кто собирается в Гонконг

Избавляемся от 6 препятствий на пути к совершенному знанию...

Классификациялау - казахо-русский перевод

классифицировать

Синонимы

раскладывать по полочкам, приводить в систему, сгруппировывать, разложить по полочкам, разобрать, систематизировать, привести в систему, разносить по рубрикам, разнести по рубрикам, сгруппировать, разбирать, типизировать, кодифицировать, группировать, составлять специф

классифицировать
, -рую, -руешь; -анный; сов. и несов., кого-что. Распределить (-лять) по группам, разрядам, классам2 (в 1 знач.). I) сов. также расклассифицировать, -рую, -руешь; -анный. || сущ. классификация, -и, ж.

Пример использования

  • 10 климаттық аймағы, 14 қыртыс аймағы және 11 ерекше экологиялық аймақтарымен регионалдық классификациялау әр түрлі қыртыс, топография, геология, шөгулер, өсімдік және жануарлар қауымдастығымен проблемаға айналады.

  • Полюс және поляра екінші ретті сызықтар мен беттерді проективтік классификациялау үшін проективтік геометрияда, т.

  • Кляшторный Сібір-Орталық Азия мифологиясының негізінде сол кезеңдегі халықтық дүниетанымда өзіндік құдайлардың классификациялау жүйесі орын алғандығын алға тартады.

  • Ақпарат теориясы (Теория информации; information theory) — ақпаратты классификациялау, сақтау, алмастыру, шығару тәсілдерін сипаттау және оларды бағалау жұмыстарымен айналысатын кибернетиканың бір саласы.

  • Леонид География, картография және топырақты классификациялау бағытында ғылыми жұмыстар жүргізді.

  • Биологияда күрделі оқиғаларды классификациялау қабілеті үйрету арқылы жүзеге асырылады.

  • Абайдың дүниетанымындағы ерекше назар аударар нәрсе ақынның Фараби түзген ғылымды классификациялау принципі мен таныс болуы.

Казахо-русский словарь