перевод

Почему после английского стоит изучать немецкий

Английский для взрослых – как вспомнить забытые навыки

Кие - казахо-русский перевод

святыня

Синонимы

святая святых, священная корова

святыня
, -и, ж. 1. То, что является особенно дорогим, любовно хранимым и чтимым (высок.). Народные святыни. Национальная с. 2. Предмет или место религиозного поклонения. Поклониться святыням.

Пример использования

  • Переходные металлы IV— VIA подгрупп образуют с азотом тугоплавкие нитриды, очень стой­кие к термическому и другим видам воздействия, находящие широкое применение в технике.

  • «Мұңал ошағы» Қазығұрт тауының оңтүстігінде, білетіндер оны қасиетті қараорын деп кие тұтады.

  • Ол Тулар кейіннен сол батырдың ұрпақтарында қалып, кие тұтылды.

  • Бұл әлі шешуі табылмаған қобыздың кие, қасиеті десе де болар.

  • Өйткені, біреуге біреудің сөзі камшы болады ғой, кейде бір салқамданып жүрген кезіңде келе кие соғып, жаныңды мұрныңның ұшіне келтіреді.

  • 1908 жылдың 8 желтоқсанынан бастап клуб Али Сами Йен таңдаған от және күштің символы ретінде қызыл және сары түсті киім кие бастаған.

  • Әйелдер аксессуарларына байланысты бұл кішкентай қара көйлекті кешке де, күндіз де кие бастады.

Казахо-русский словарь