перевод

5 ценных советов от человека, который знал 16 иностранных языков

Транскрипция английского языка – бесполезная вещь или залог...

Кеуектік - казахо-русский перевод

пористость

Синонимы

ячеистость, скважистость, порозность, ноздреватость, губчатость, скважность, рыхлость

Пример использования

  • Кеуектік мөлшері барлық қуыстар көлемінің сол қуыстарды кіріктіретін тау жынысы көлемінде қатынасымен өлшене отырып, байырғы пайызбен кескінделеді.

  • Газгидратты жатын қысым мен температураның жеткілікті мөлшерлері жағдайында жер қыртысындағы табиғи газ кеуектік сулармен әрекеттесуі нәтижесінде қатты түрдегі гидраттық жағдайға ауысуымен сипатталатын шоғыр.

  • Таужыныстардың өткізгіштік түріне байланысты кеуектік, сызаттық және оқпалық болып бөлінеді.

  • Молекулалық елек термині жоғарғы кеуекті табиғи және синтетикалык кристалды материалдар класын айтады және оның құрамына кеуектік өлшемі бірдей болып келетін цеолиттер де жатады.

Казахо-русский словарь