перевод

Общение с носителем языка – лучший способ изучения иностранного

Грузинский язык поразит вас своей уникальностью

Кескіндеу - казахо-русский перевод

изображать, описывать внешний вид

Пример использования

  • 1877-88 жылдары (үзіліспен) Мәскеудің кескіндеу, мүсіндеу және сәулет өнері училищесінде оқып, В.

  • Бурятта кескіндеу, график, мүсін, сән өнері пайда болды.

  • Оның алғашқы түрі сурет түрінде, заттың ерекше белгілерін кескіндеу арқылы жазылған.

  • Рельефті кескіндеу — карта бетіне рельеф әр түрлі жолдармен кескінделеді: 1) горизонтальдармен, немесе изогипсалармен кескінделеді (қ.

  • Сүйір бағдарланған кескіндеу әдісі, ұңғымалық сейсмобарлау әдістері, тік бағытта сейсмикалық кескіндеу әдісі, қаратылған годографтар әдісі сынақтан өтіп өндіріске енгізілді.

  • graphs - кескіндеу, сызу) — тілдің жазу жүйесіндегі негізгі бірлігі, единицасы, дыбыстың жазудағы таңбасы, жазу жүйесінін ен кіші белгісі.

  • үйіңді топырақтың екі жақтауын құлама пішінге келтіру; үйіндіні кескіндеу, алдын ала белгіленген үлгіге сәйкес каналдың.

Казахо-русский словарь