перевод

Какой словарь выбрать – традиционный или электронный?

Как развить навыки письма на иностранном языке: 5 проверенных...

кескін күшейткіш - казахо-русский перевод

изоувеличитель

Пример использования

  • 1 2 3 Вакуумды күшейткіш - жетекке қосымша күш беретін немесе құралдарға іштен жану козғағышының енгізу коллекторын пайдалану арқылы жұмыс істейтін күшейткіш.

  • Вакуумды күшейткіш - жетекке қосымша күш беретін немесе құралдарға іштен жану қозғағышының енгізу коллекторын пайдалану арқылы жұмыс істейтін күшейткіш.

  • Пневматикалық күшейткіш - жетекке компрессордан сығылған ауа қысым энергиясы арқылы қосымша күш беретін күшейткіш.

  • Механикалық күшейткіш - жетекке қосымша сығылған серіппе энергиясы арқылы күш беретін күшейткіш.

  • Гидравликалық күшейткіш - жетекке косымша күш беретін немесе құралға сұйық қысым энергиясы арқылы басқаратын күшейткіш.

  • Оң кері байланыс бойынша: βК < 1 жағдайында, кері байланыс күшейтуді арттырады; βК> 1 жағдайында, күшейткіш өшпейтін тербеліс генераторына айналады.

  • Микрофон, электронды күшейткіш, микшерлік пульт пен дауыс зорайтұыштың пайда болып, өндірістік қолданысқа енгізілуінен кейін дыбысжазба индустриясын электрондық дыбысжазбаға ауыса бастады.

Казахо-русский словарь