перевод

Эти виды чтения в английском вас обязательно удивят

Обучение английскому языку в Казахстане – сколько стоят знания

Кереғарлық - казахо-русский перевод

противоречие

Синонимы

конфликт, столкновение, опровержение, возражение, несоответствие, расхождение, парадокс, несогласие, разладица, разлад, разноголосица, разномыслие, разноречие, отсутствие единства, контрадикторность, нестыковка, разногласие, несовпадение, диссонанс, контрадикция, апория, анти

противоречие
, -я, ср. 1. Взаимодействие противопоставленных и взаимосвязанных сущностей как источников самодвижения и развития (спец.). Диалектическое п. 2. Положение при к-ром одно (высказывание, мысль, поступок) исключает другое, не совместимое с ним. Впасть в п. П. во взглядах. 3. Высказывание или поступок, направленные против кого-чего-н. Не терпит противоречий кто-н. Дух противоречия (стремление во что бы то ни стало сделать не так, совсем иначе). 4. Противоположность интересов. Внутренние противоречия.

Пример использования

  • Жауласушылық жеке адамдар арасындағы кереғарлық қатынастан бастап екі мемлекет, екі халық, не қоғамдық саяси-экономикалық қатынастағы елдер мен мемлекеттер арасында болып отыратын әлеуметтік жағдай, қоғамдық құбылыс болып саналады.

  • Карикатура жеке адамдардың не өмірдің көлеңкелі жақтарын, кереғарлық пен кертартпалықты шарж бен гротеск арқылы типтендіріп, аяусыз сынап-мінеуге құрылады.

  • Елдің жиынын сол жер-ге шақырғанбыз, жайлауға келмей бауыр жайлап қалған елге, жонға барып қонған жайлау елдерінің бас қосуына кереғарлық етпейтін орта қоныс.

  • Ақынның сіздікпен ұштастырған сараң бай мен жанын жалдап жүрсе де еңбегінің игілігін көре алмай сорлаған кедей үйінің арасындағы кереғарлық әшкереленеді.

Казахо-русский словарь