перевод

Норвежские языки – путаница среди местных жителей

Технический перевод – основные трудности и преимущества

Кепіл - казахо-русский перевод

гарант, залог, заложник, порука, ручательство

Синонимы

поручитель, андеррайтер, спонсор, залог, обеспечение, ответственность, зарука, ответственность, ипотека, делькредере, бонд

гарант
, -а, м. (книжн.). Физическое или юридическое лицо, а также государство, дающее гарантию кому-н., ручательство за кого-что-н.
порука
, -и, ж. То же, что ручательство. Отдать, взять на поруки кого-н, (на чью-н. ответственность). Круговая п. (ответственность всех за каждого и каждого за всех; теперь обычно служит для обозначения взаимного укрывательства в неблаговидных делах).
ручательство
, -а, ср. Принятая на себя ответственность за выполнение, исправность чего-н. Дать р. С ручательством делать что-н. (с гарантией).

Пример использования

  • Абай тұлғасы Әуезов талантының осы құдіретіне кепіл.

  • Осының өзі де бұл сөздің парсыларға басқа тілден, әсіресе, түркі тілдерінің бірінен ауысқандығына кепіл болмақ.

  • Мен туралы оның да тап осылай ойлап отырмағанына кім кепіл?

  • Ел Конституциясы құқықтық мемлекеттің негізін қалап, оның мемлекеттілігінің қалыптасуына кепіл болады, тәуелсіздігін, экономикалық, мәдени және ғылыми-техникалық прогресс жолымен ойдағыдай дамуын қамтамасыз етеді.

  • Ирандықтар кепіл тұтқындарды босатты.

  • Кепіл салынған кезде кепіл беруші (айыпталушының өзі кепіл беруші болмаса) осы шара таңдалған істің мән-жайымен хабардар етілуге тиіс.

  • Ипотека — кепілге салынған мүлік кепіл салушының немесе үшінші бір жактың иелігінде жөне пайдалануында қалатын кепіл түрі.

Казахо-русский словарь