перевод

Общение с носителем языка – лучший способ изучения иностранного

Поможет ли аудирование выучить английский язык досконально

кең қолтық - казахо-русский перевод

бесхитростный

Пример использования

  • Мыңдаған жылдар көрші тұрып, қоян-қолтық араласқан екі халықты ажырату өте қиын.

  • Бұл барша уездерде қаңлылар мен шанышқылылар төрт маусым бойы қоян-қолтық көшіп-қонып жүргендіктен, олар бірге саналады, бірақ жан басы жағынан тепе-тең емес еді.

  • Университеттің бұл ауданмен қоян-қолтық араласып, ауыл шаруашылығының күрделі мәселелерінің күрмеуі көп түйіндерін бірлесе шешіп келе жатқандығын да жарқын мысалдары арқылы көпшіліктің алдына көлденең тартты.

  • Ол кең тараған күшті шарап (17—20% спирт және 7— 14% қант).

  • Еңсеңді көкке көтере, Кен есігін кең аштың, Байлықтың өрін төтелеп Мақтасам қалай жарастың.

  • Ер адамдар кең шароварлар, кейіннен орыстардыкіндей тар шалбарлар киген.

  • Табиғи ландшафтардың флорасы мен фаунасы кең және әртүрлі.

Казахо-русский словарь