перевод

Почему после английского стоит изучать немецкий

Вселенная в алфавите – словари мира, о которых вы не знали

Алатау етегі - казахо-русский перевод

предгорья Алатау

Пример использования

  • Цирк ледников Жангырык ограничен на севере Заилий-ским Алатау, на западе - Чилико-Кеминской перемыч-кой, а с юга - гребнем Кунгей-Алатау.

  • Не одинаково протекало изучение и аль-пинистское освоение северных хребтов Тянь-Шаня: Заи-лийский Алатау-в настоящее время один из наиболее исследованных горных хребтов Советского Союза, а сведения о Кунгей-Алатау совсем недостаточны, особенно в ча-сти ор

  • Жетісу (Жоңғар) Алатауының тау етегі жазығының бозғылт сұр топырағында бұйырғынды-сексеуілді және тасбұйырғынды өсімдіктер кездеседі.

  • Ал, қыздың (ой, шіркін өкімет-билік дегенді дәулетке балайды ғой) жұпыны ғана бәтес телпегі, үстінде матрос жағалы бәтес жейдесі мен көк жібек етегі бар еді.

  • Етегі игі шексіз шабынды егістік.

  • Етегі мал жайылымына қолайлы.

  • Есер кісілер ер-тоқымын тастап, бөркі түсіп қалып, етегі атының к.

Казахо-русский словарь