перевод

Какие страны посетить русскоговорящему человеку

Знаете ли вы, какую английскую речь нужно слушать

кемінде - казахо-русский перевод

минимум, по меньшей мере, самое малое, самое меньшее, хотя бы

Синонимы

не менее, минимально, на плохой конец, плохо-плохо, минимум, по меньшей мере, самое меньшее, по крайней мере, мало-мало, худо-бедно, как минимум, хотя бы

Пример использования

  • Үкімет Президенттен және Призедент тандаған кемінде 15 хатшыдан(министр) тұрады.

  • Вакуум-шөміштегі металл деңгейі ағынөзектен кемінде 100 мм төмендікте болуы тиіс.

  • Балқыған металды шөміштерде (отбақырыштарда) қолмен тасымалдау ені кемінде 2 м жолдар арқылы жүргізілуі тиіс.

  • Электролиз корпусына көліктік дәліздердің жанасып жатқан жерлерінде электролизерлер арасында ені кемінде 12,0 м өтетін жолдар қарастырылуы тиіс.

  • Жоспарланған жұмыс көлемін білікті түрде орындау үшін тиісті білімі бар (ортадан кейінгі немесе жоғары) штат кестесінде көзделген мамандар санының, оның ішінде кемінде бір агроном-тұқымшының болуы: 6.

  • Толық қымталуы мүмкін болмаған жағдайда технологиялық жабдықтар сынап бағанынан ауаның сиретілуі кемінде 5 мм мәндегі каньондарда орнатылады.

  • Кемінде бір агроном-тұқымшының болуы.

Казахо-русский словарь