перевод

4 запрета на пути обретения разговорных навыков

Курсы иностранного языка для корпоративных клиентов –...

кем-кетігін өзің жөнде - казахо-русский перевод

недостатки устрани сам

Пример использования

  • Адамға бір-ақ рeт бeрілeтін бұл жарық дүниeмeн қалайша өзің қoштасып жүрe бeрдің?

  • Содан кейін үміткерді ақ киізге отырғызып: “Жоғары қара да құдайды таны, ал төмен қарасаң өзің отырған киізді көресің.

  • Осы ойды жетекке алсаң, өзің де ақиқатқа айналасың.

  • Кеше өзің Баялының сөзін естідің ғой.

  • Біздің р азъ eздe ж oл ау шыл ар пoйыз ы тoқтамайтынын өзің дe білeсің ғoй.

  • Жалғыз-ақ: — “Өзің неге қасыңа алып бірге ала келмедің” деді.

  • Обшым, өзің білесің ғой, мен сияқты қайның тақияңа тар келіп отыр ма?

Казахо-русский словарь