перевод

Английский для лентяев: как выучить язык интересно и оригинально

Греческий язык: памятка начинающему

Келімсек - казахо-русский перевод

выходец, пришелец, пришлый

Синонимы

сын, переселенец, эмигрант, пришелец, родом, уроженец, иностранец, чужой, нездешний, со стороны, адвентивный, привходящий, не нашего прихода, не нашего сукна епанча, сторонний, варяг, заезжий, пригульный

выходец
, -дца, м. 1. Пришелец, переселенец из другого края (устар.). Словно в. с того света (похож на мертвеца). 2. Человек, к-рый перешел из одной социальной среды в другую. В. из крестьян.
пришлый
, -ая, -ое. Пришедший со стороны, не местный, не здешний. П. человек.

Пример использования

  • Отаршылдық саясат келімсек орыс шаруалары мен жергілікті қазақтардың арасында ғана емес, қазақтардың өз араларында да жанжалды дау-дамайлар тудырды.

  • Кейде «келімсек» деп аталған бұл тайпалар соғыс шайқастары кезінде «алдағы шеп» ретінде пайдаланылған, яғни алғы шепке қойылған.

  • ИсфаҺанда өзінің ақындығымен танылғаны үшін жергілікті тұрғындар оны "Һаджир" (келімсек) ақын деп атаған.

  • Мұнымен бірге қазақтар келімсек еуропалықтардың үкімет тарапынан өздеріне карағанда біршама жеңілдіктер алуына әрқашан наразы болды.

  • Этномәдени кеңістік туралы пайымдағанда маңызды бір мәселе осы аймақты мекендеген халықтардың автохтонды (жергілікті) немесе келімсек екендігін анықтаумен қатысты.

  • Босаған жердің бәріне келімсек орыстар ие болды.

  • Жер бөлумен айналысатын мекемелерге жергілікті халықтың жерін тартып алып, олардың жеріне келімсек шаруаларды орналастыруына рұқсат етілді.

Казахо-русский словарь