перевод

Как знания иностранного языка помогут заработать на написании...

Как знания иностранных языков влияют на развитие мозга

Алас-қапас - казахо-русский перевод

горячка, спешка, суматоха

Синонимы

горячность, (сильное) желание, кипяток, порох, спешка, лихорадка, успевай поворачиваться, возбуждение, спех, спешность, заводка, волнение, горячий, поспешность, вспыльчивый, несдержанный, горячая голова, необузданный, гонка, успевай только поворачиваться, лихоманка, вскидчивы

горячка
, -и, ж. 1. Сильное возбуждение, азарт, спешка в каком-н. деле (разг.). Экзаменационная г. Г. перед отъездом. Пороть горячку (делать в спешке, очень торопиться; неодобр.). 2. То же, что лихорадка (устар.). Лежать в горячке. Родильная г. (старое название тяжелого послеродового заболевания). || прил. горячечный [шн], -ая, -ое (ко 2 знач.).

Пример использования

  • Есікке қарай қайта бұрылғанда ол жоғарыдан керемет бір үлкен суретті көрді, кітапхананың мүлгіген қапас әлемін 35 - Page 36- жандандырып тұрған да осы сурет сияқты.

  • Сірә, көз алдын eштeңe көрсeтпeс қалың қапас қаптап алса кeрeк, eштeңeні eсінe түсірe дe алмады, eлeстeтe дe алмады...

  • Орфографиялық сөздікте бұл іспеттес қос сөздің — алас-қалас, алас-қапас, алас-құлас түрлері ұшырайды.

  • Аластау кезінде, ыдысты немесе тұтанған отты бесіктің бас-аяғын тегіс айналдыра: Алас, алас, баладан алас Бәледен қалас, Иесі келді, пәлесі көш!

  • Түсіндірме сөздігімізде бұл қос сөздің «алас-қапас» түрі де кездеседі.

  • Қырық қабырғасынан алас, Отыз омыртқасынан алас!

  • Сондай-ақ, қазақтар қыстаудан-жайлауға, жайлаудан-қыстауға қоныс аударарда көш керуенін лаулап жанған екі оттың арасынан айдап, “алас-алас, әр пәледен халас” (араб.

Казахо-русский словарь