перевод

О нюансах формального и неформального английского

Эти виды чтения в английском вас обязательно удивят

Кекіре - казахо-русский перевод

горчак (ботан.), остролодочник

Пример использования

  • Алматы кекіресі (Oxуtropіs almaаtensіs) – бұршақтар тұқымдасы, кекіре туысына жататын көп жылдық шөптесін өсімдік.

  • Құмды өңірдің Кекірелі аталуы, мұнда кекіре өсімдігінің қалың өсуіне байланысты қойылған.

  • кекіре туысына жататын көп жылдық шөптесін өсімдік.

  • Сахобиддиновтың деректері бойынша (1948) кекіре жапырақтарынан жасалған тұнбаны безгек ауруына қарсы ішеді, ал тамырдан жасалған препаратын шеменге қарсы пайдаланады.

  • Лапыз, мендуана, у балдырған, у қорғасын, сасық қурай, кекіре, сарыбасқурай, қынжыгүл, сүттіген, тамырдәрі т.

  • Олардың құрамына жусан, изен, сиыр құйрық, кекіре сияқты өсімдіктер кіреді.

  • Жазық жерлерде және төбе аралықтарында баялыш, жүзгін, шеңгел, сексеуіл, еркек шөп, күйреуік, су айдындары бойында қамыс-құрақ, ақбас, кекіре, т.

Казахо-русский словарь