перевод

Поможет ли аудирование выучить английский язык досконально

Возраст и иностранные языки: одно другому не помеха

әрі-берден кейін - казахо-русский перевод

по крайней мере, позади, через некотое время

Синонимы

мера, мало-мало, на худой конец, самое меньшее, худо-бедно, по меньшей мере, самое малое, поне, покрайняк, во всяком случае, по крайности, как минимум, минимально, хоть, хотя бы, плохо-плохо, не менее, на плохой конец, хотя, минимум

Пример использования

  • Менің көзім ілініп кеткен екен, Шынтас: — Берден, Берден, мына тамашаны қара.

  • Шынтекеңнің “Арқаның ақ бөкенін жылкыісына қосып баққан” деген лақабы осы ғой,— деп Берден әңгімесінің бір тарауын осылай аяқтады.

  • Енді біз Арқаға мал көшіріп барғандардың жол-жобасын аныіырақ түсіну үшін Берден қартпен сөйлестік.

  • Берден жер-жағдайын, малдың кұйін тілге тиек етеді.

  • Ендігі әңгімені Шынтекең өзі айтар,— деп Берден тоқтады.

  • Ол мойнын бұрып маған әрі таңырқай, әрі құптай қарап қалыпты.

  • Сөйтіп мына жұбайымыз екеуміз әрі мал аз, әрі өмір тәжірибесінен шалағай, қол ұстасып қала бердік.

Казахо-русский словарь