перевод

Словари антонимов – весь мир в красочных противоположностях

Английский для взрослых – как вспомнить забытые навыки

Кегі - казахо-русский перевод

месть

Синонимы

вендетта, воздаяние, мщение, отмщение, отместка, отплата, фурия, расплата

месть
, -и, ж. Действие в отплату за причиненное зло, возмездие за что-н. Жажда мести. Сделать что-н. из мести. Кровная м. (убийство в отмщение за убитого родственника).

Пример использования

  • Жеке кітап болып 1944 жылы баспадан шыққан “Қыран кегі” поэмасының мазмұны “Тінейдің сары күсы” деген аңыз болатъін.

  • ЧЕРКЕС КЕГІ (шағын поэма) Тентек Терек бұлқынып Дариялыдан шықты ойнап, ТТТың жартасты бетке ұрып, Жосылып ойға салды ойнақ.

  • Қайтар ма Садық кегі бұ дұниеде, Абақты бауыздамай қызыл қан ғып.

  • Күллі әлемнің ашу кегі, Орна менің кеудеме кеп!

  • Және сендерді Месжіт Харамнан тосқан елдің кегі, шектен шығуларыңа сылтау болмасын.

  • “Абақ арманы”, “Айдос”, “Баян жүрек”, “Кыран кегі”, “Бибі ханым”, дастандары халық аңызының негізіне құрылып жазылған идеясы терең, образдары сенімді, сомдап сотылған дүниелер.

  • Қанталап екі көзі, кегі қайнап, Ақылға жан ашуы бермей ерік.

Казахо-русский словарь