перевод

Пройти собеседование на английском языке – проще простого

Англицизмы в русской речи – как обогащается язык

иыққа сап арқалай жөнелді - казахо-русский перевод

взвалил на плечи

Пример использования

  • Талып, мертігіп жатқан Әлікеннің жарасын көріп, таңып байлап, носилкеге салып, машинамен ауылға алып жөнелді.

  • Бальтазар қарғып теңізге түсіп, қайықты қуып жетпек болып малти жөнелді.

  • Ол қыздың салбырап кеткен басын көтеріп, түзетіп жатқызды да, өзі тақтайдан ұстап, жағаға қарай жүзе жөнелді.

  • Балық жүзе жөнелді, бірақ Ихтиандрдың көңілі әлденеге құлазып сала берді.

  • Сөйтіп саңлақтар бәйгіге жөнелді.

  • Біз шанаға огарыш, делбені қозға-ғанда ширығып тұрған “Қызқара” тұқыра жөнелді.

  • Беткейде тұрған атын әкеліп, қара мылтығын мойнына салып бірге жөнелді.

Казахо-русский словарь