перевод

Польский язык – расширяем границы своих возможностей

Уровень Advanced: как покорить вершину английского языка

Инверсия - казахо-русский перевод

инверсия

Синонимы

обращение, инвертирование, изменение

инверсия
, -и, ж. (спец.). 1. Изменение нормального положения компонентов, расположение их в обратном порядке. И. геомагнитного поля Земли. И. температуры (повышение температуры в одном из слоев атмосферы вместо нормального понижения). 2. В синтаксисе: изменение нормального (стилистически нормального) порядка слов в предложении, сопровождаемое перемещением его интонационного центра. || прил. инверсионный, -ая, -ое.

Пример использования

  • Антициклондық инверсия Өңдеу Антициклондағы температура инверсиясы.

  • Атмосферадағы температура инверсиясының басым бөлігі нақ осы антициклондық инверсия болып табылады.

  • Қыс айларында температуралық инверсия кең алқапты қамтиды.

  • Инверсия (комбинаторика) Инверсия – алмастыру нәтижесінде екі элементтің қалыпты тәртібінің (екі элементтің қатар тұруына не ол екеуінің басқа бір элементпен бөлініп тұруына тәуелсіз бола отырып) бұзылуы.

  • k>0 болғандағы инверсияны гиперболалық инверсия деп, ал k<0 болғандағы инверсияны эллипстік инверсия не антиинверсия деп атайды.

  • Инверсия рецессивті гендердің летальдік (өлімге душар ететін гендер) жағдайымен тікелей байланысты, сондықтан инверсия гомозиготалы жағдайда сақталмайды, оны тек гетерозиготалы жағдайда ғана байқауға болады.

  • «Инверсия (геометрия)» дегенге қатысты өзгерістер Бұл тізімде өзіндік бетке сілтеген беттердегі (не өзіндік санат мүшелеріндегі) істелген жуықтағы өзгерістер беріледі.

Казахо-русский словарь