перевод

Сколько иностранных слов в день можно выучить: где правда, а где...

Как знания иностранных языков влияют на развитие мозга

Инабаттылық - казахо-русский перевод

благонравность, вежливость, галантность, доброта

Синонимы

пристойность, благонравие, приличность, благовоспитанность, приличие, воспитанность, изысканность, уважительность, обходительность, вежливость, любезность

Пример использования

  • Мұндай адамның қоғам алдында ешқандай инабаттылық міндеттері мен жауапкершілігі жоқ.

  • Аморализм немесе имморализм Аморализм немесе имморализм - қоғамда кабылданған жалпыға бірдей инабаттылық ережелерін, заңдарын жоққа шығару.

  • Дәстүр-салтымызда, инабаттылық пен иманжүзділікті қалыптастыру мақсатында тақырыпты халық даналығымен байланыстырудың маңызы зор.

  • Оқушылардың сөйлеу мәдениетін, өзін-өзі ұстауын, өз ойын еркін жеткізуі, оқушы бойында инабаттылық тәрбиесінің қалыптасуына үнемі көңіл бөлініп отырады.

  • Дәстүрлі қазақ қоғамындағы ұлттық өнеге көріністері адамның бойында кісілік, инабаттылық, парасаттылық секілді асыл қасиеттердің қалыптасуына игі әсер ететін ұлттық тәлім-тәрбиенің қайнар көзі болып саналады.

  • Нөмірді тазалаушы қасиеттері Өңдеу Нөмірді тазалаушының бірден бір маңызды қасиеті ретінде адалдық, инабаттылық және ар-ұяттылықты жатқыздыруға болады.

  • Жастарды инабаттылық пен адамгершілікке тәрбиелейтін шығармалары ерекше орын алады.

Казахо-русский словарь