перевод

Лучшие помощники в изучении иностранных языков

Знаете ли вы, какую английскую речь нужно слушать

Икемдеу - казахо-русский перевод

приноравливать, приспосабливать, уговаривать

Синонимы

подговаривать, убеждать, увещевать, склонять к чему, усовещевать, стыдить, пристыжать, урезонивать, уверять, заверять, упрашивать, умаливать, уламывать, искушать, соблазнять, обрабатывать, доказывать, возбуждать, льстить, склонять, советовать, внушать, увещать, просить, агитиров

Пример использования

  • қамтушы мекемелерді басқаруды нарық жағдайына икемдеу мақсатындағы нұсқауға сай облыс «Сельхозтехника» өзіне қарасты кәсіпорындар мен Маңғыстау облысы «Агроөнеркәсіптехника» бірлестігі болып қайта құрылды.

  • Қазақтың орысша оқығандарының арасынан да араб жазуының кемшілік жақтарын сынап, қазақ жазуын орыс графикасына икемдеу жайында пікір айтып, өз тұжырымдарын негіздеп мақала жазушылар көптеп шыға бастады.

  • Екінші кезеңде жүктелетін модульді нақтылы программамен жұмыс істеуге икемдеу жұмысы орындалады.

  • kz поштасында „икемдеу“ депті, MS „баптаулар“ депті дейсің, қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс екенін уақыт көрсетер Help: „Көмек“, „Анықтама“, „Жәрдем“.

  • Земство арқылы Ресей патшасының сарайы мемлекеттің монархиялық құрылымын еуропалақ басқару жүйесіне ұқсатып, икемдеу мақсатын көздеді.

  • Осы бір уақыт шеңберінде руханилықты пайдақорлық пен сат- қындыққа икемдеу әрекеті, халық мүддесі дегенді желеу етушілік, яғни демогогиялық науқан қыза түскен болатын.

  • Басқа уикилерде де қатысушы атын икемдеу қажеті бар болса, осы беттің сол жағындағы интеруики сілтемелеріне еріп сондағы нұсқауларға еріңіз.

Казахо-русский словарь