перевод

Десятка европейских языков, которые вас удивят

Транскрипция английского языка – бесполезная вещь или залог...

Идеализм - казахо-русский перевод

идеализм

Пример использования

  • Идеализм екі түрлі пікірге бөлінеді: - Объективті идеализм (Платон, Лейбниц, Гегель), - Субъектвті идеализм (Беркли, Юм).

  • Но я не разделяю идеализм белоэмиграции.

  • Олар материализм және идеализм.

  • Обьективті идеализм әдетте теологиямен бірігіп кетеді де, діннің өзіндік бағыт алған философиялық негізі болып табылады.

  • Декарт философиялық әдіснама арқылы рационалді философияның мынадай мәселелерін қарастырды: Дүниені танудағы ақыл-ойдың рөлі; Субстанция, оның атрибутары мен модустары; Философиядағы материализм мен идеализм бағыттарын келісімге келтіру, дуализмӘ; Танымны

  • Дүниенің алғашқы бастамасы, түп негізі не деген сұраққа жауап беру барысында философияда екі негізгі бағыт пайда болды, олар: материализм және идеализм.

  • Жалпы, Мурдың пікірі бойынша, идеализм немесе скептицизмді қорғайтын бірде-бір дәлел дұрыс мағына тәрізді сенімді болмағандықтан, идеализм мен скептицизмді бірден жоққа шығару керек.

Казахо-русский словарь