перевод

Азербайджанский язык: рекомендации для начинающих

Израильтяне начинают любить немецкий язык

Зырылдауық - казахо-русский перевод

беспокойный, вертушка, волчок, трещотка, юла

Синонимы

юла, кубарь, волчек, птица, игрушка, волк, волчонок, цапля, глазок, волчишка, вертун, лиса, лакей, стрекальщица, стрекачка, стрекательница, непоседа, жаворонок, кубарь, вертунья, лесной жаворонок

волчок
, -чка,м. Игрушка в виде кружка, шарика на вращающейся оси. Пустить в. Вертеться волчком (быстро крутиться).
юла
, -ы. 1. ж. То же, что волчок. 2. перен., || м. и ж. Вертлявый, суетливый человек (обычно о ребенке) (разг.). Этот ю, минуты на месте не посидит.

Пример использования

  • Ағыстың жылдамдығы, әдетте, екі түрлі әдіспен — гидрометриялық зырылдауық тың көмегімен және сирегірек — калтқы мен өлшенеді.

  • Бірақ қолына алған зырылдауық енді айналмай тоқтап қалғандықтан, ол оны үмітсіздене лақтырып тастап, бейне бір бишікпен тоқтаусыз ұрғыланған зырылдауық секілді сенделе басып жолына түседі”.

  • Оның «Зырылдауық» деген шығармасында мынадай бір таңғажайып оқиға желісі бар: “Бір философ балалар ойнайтын жерге келуге құштар екен.

  • Дүние-өмірді сол өзі күйінде, сол зырылдауық секілді табиғи зырылдап айналып-төңкеріліп, мың құбылып тұрған күйінде меңгеруге, айтуға құштарлық философтың әрі сырлы, әрі күлкілі, әрі мәнді өмір уәжі.

  • бар да, зырылда+у+ық – зырылдауық дегенде у дауыссызы арқылы а және ы дыбыстары сақталып тұр.

  • Оның қарапайым мысалына балалар ойнайтын зырылдауық жатады.

  • Электрон зырылдауық сияқты ядроны айнала қозғалады екен.

Казахо-русский словарь