перевод

Как не забыть английский язык во время перерыва: узнайте...

Избавляемся от 6 препятствий на пути к совершенному знанию...

зу-зу ету - казахо-русский перевод

промчаться, пронестись

Синонимы

пролететь, промелькнуть, мелькнуть, разнестись (о вести), прокатиться (о слухе, о молве), раздаться, протащиться, донестись, зазвучать, пробежать, проехать, послышаться, миновать, улететь, прозвучать, минуть, заслышаться, протечь, промчаться, унестись, умчаться, грянуть, пропер

пронестись
, -еусъ, -сешься; -есся, -велась; -есшийся; -есясь; сов. 1. Быстро проехать, пробежать, пролететь куда-н. или мимо кого-чего-н. Автомобиль пронесся мимо дома. Пронеслось в сознании что-н. (перен.: мгновенно возникло, промелькнуло). 2. (1 и 2 л. не употр.). Быстро пройти, миновать. Годы пронеслись. 3. (1 и 2 л. не употр.). Быстро распространиться. Пронесся слух. || несов. проноситься, -ошусь, -осишься.

Пример использования

  • Соңғы жылдардағы ақша-несие саясатының басты көздеген бағыты: инфляцияны төмендету және теңгені тұрақтылығын қамтамасыз ету.

  • Сақарды KOH ерітіндісіне CO2-мен әсер ету арқылы және глинозем өндірісінде қосымша өнім ретінде алады.

  • Сүннеттің сақталуын қамтамасыз ету үшін Ислам ғұламалары хадистердің иснадындағы адамдарды үлкен сөздіктерге («Кутуб әр-риджәл» — «Ер адамдар туралы кітаптар») жинап, хадистердің иснады мен матндарына көп мән берген.

  • Әр түрлі ұлт өкілдерінің бірлесіп еңбек ету, олардың патша өкіметі мен капиталистерге қарсы жаппай күресі жұмысшылар интернеационалдық ынтымағының негізін қалады.

  • «Жиһад әл-Кәбир» («Үлкен жиһад») – бұл исламды бейбіт түрде насихаттау, әсіресе «қалам» арқылы исламның хақ ілімдерін әлемге паш ету.

  • Өзінің жабысқанын жасыру мақсатында вирустың басқа программаларды бүлдіруі және оларға зиян ету әрекеттері көбінесе сырт көзге біліне бермейді.

  • 1752-1754 жылдары Жетісу, Тарбағатай, Алтай өлкелерін жоңғарлардан азат ету жорықтарында Қабанбай басқарған қазақ әскері алдымен Ӏле, Балқаш, Қаратал өңірлерін жаудан тазартуға қатысқан.

Казахо-русский словарь