перевод

BaBaDum – учим иностранный язык с помощью игры

Английская грамматика с Ginger – проще не бывает

Зиян - казахо-русский перевод

вред, дефицит, убыль, убыток, ущерб

Синонимы

потеря, уменьшение, убывание, спад, утечка, ущерб, убыток, невыгода, убавка, падение, свертывание, истощение, отток, понижение, потери, снижение, урон, убавление, сокращение. Ant. приобретение, увеличение, подъём, повышение, дамнификация, осложнение. Ant. доход, прибыль

убыль
, -и, ж. 1. Уменьшение чего-н. (в | количестве, величине, уровне). У. воды в || реке. Жара идет на у. (спадаетУ 2. Убывшее количество кого-чего-н. Пополнение || убыли в рабочей силе.
убыток
, -тка (-тку), м. Потеря, ущерб, урон. Терпеть или нести убытки. Возместить убытки. Продать без убытка. Быть в убытке. Себе в у. (в ущерб самому себе; разг.).

Пример использования

  • Мысыр жазушылары музыканы пайдалы және зиян деп екіге бөлген.

  • Кейбір жануарлар дауысын ғалымдар шаруашылыққа зиян келтіретін құстарға, жәндіктерге, т.

  • Наркоман тек µзініњ физикалыќ, психикалыќ жаѓдайы мен єлеуметтік жаѓдайына зиян келтіріп ќоймай, µзініњ ж‰ріс-т±рысымен ќоршаѓан ортаѓа, туыстарына, ќоѓамѓа материалды жєне моральді зиянын тигізеді.

  • Ислам әлеміне үлкен зиян келтіретін бұл Исмаилдік түсінігі көптеген қате көзқарастары, исраилият пен хурафаны мұсылман мәдениетіне енгізген.

  • Chrome екi қара тiзiмдерден жаңартуын мерзiмдi жүктейдi және сол зиян келтiретiн сайтқа кiрер кезде қолданушыны ескертедi.

  • Бұл қажетті қорғану кезінде шабуыл жасаушының денсаулығына келтірілген шағын немесе ауырлығы орташа зиян қорғанушыны қылмыстық жауаптылыққа тартуға әкеп соқпайды дегенді білдіреді.

  • Көкқұтан кейде балық шаруашылығына зиян келтіреді.

Казахо-русский словарь