перевод

Как развить навыки письма на иностранном языке: 5 проверенных...

Польский язык – расширяем границы своих возможностей

ала қаудан - казахо-русский перевод

неодинаковый, редкий

Синонимы

негустой, жидкий, нечастый, неплотный, редкостный, невиданный, необычайный, неслыханный, диковинный, необыкновенный, редкостный, уникальный, чудный, днем (со свечей, с огнем, с фонарем) не сыщешь, недостаточный, дефицитный, разреженный, сквозной, исключительный, выдающийся, ре

редкий
, -ая, -ое; -док, -дка, -дко, -дкй ы-дки; реже; редчайший. 1. Состоящий из далеко расположенных друг от друга частей, не густой; не плотный. Редкая бородка. Редкие зубы. Р. лес (не густой). Редкая ткань (не плотная). 2. Расположенный на большом расстоянии друг от друга. Редкие станции. 3. Состоящий из отдаленных друг от друга моментов. Редкие выстрелы. Р. пульс. 4. Повторяющийся, появляющийся через большие промежутки времени. Р. сличай. Р. гость. Редкие металлы. Человек редкой доброты. Редко (нареч.) видеться. п сущ. редкость, -и, ж. (к 1,2,3 и в нек-рых сочетаниях к 4 знач.).

Пример использования

  • Оған құдай тағала көрме, есітпе, көрген, естіген нәрсеңді ескерме, есіңе сақтама деп пе?

  • Сoл түсінігін әркім өзімeн біргe ала кeтeді.

  • Көбінесе маршрут пен оны қамтитын жол ерекшеліктері велосипедшіге таныс болмайды, алдын-ала хабардар етілмейді.

  • Дионисий 532 санын жәй ала салмаған, онда мән бар.

  • Кредиттер бойынша толық ақпаратты және қажетті кеңесті Сіз Корпорацияның Оңтүстік Қазақстан облысы филиалынан келесі мекенжай бойынша ала аласыз: Шымкент қ.

  • Осы бір қыздан алған әсері кеудесіне сыймай, бір жылы толқын сияқты лықсып келіп, ала жөнелгенде жігітіміз тербеліп кете барды.

  • Г-лық тәсілдермен жер сілкінудің алдын ала болжау мүмкіндігін анықтау мақсатында, жер қыртысының жылжуын зерттеу үшін Тянь-Шань аймағында геодинамикалық болжау полигоны құрылды.

Казахо-русский словарь