перевод

Обучение английскому языку в Казахстане – сколько стоят знания

Ради идеального английского произношения под нож

Заттық - казахо-русский перевод

вещественный, материальный, предметный

Синонимы

материальный, реальный, настоящий, действительный, физический, предметный, телесный, признанный, облеченный плотью, облеченный в плоть. Ant. нематериальный, финансовый, денежный. Ant. идеальный, нереальный

вещественный
, -ая, -ое; -вен, -венна. 1. Состоящий из вещества, материальный. В. мир. 2. пот. ф. Состоящий из вещей, относящийся к вещам (в 1 и 2 знач.). Вещественные доказательства. * Вещественные имена существительные - в грамматике: существительные, называющие однородную делимую массу, вещество (напр., вода, песок, табак). || сущ. вещественность, -и, ас. (к 1 знач.).
материальный
[рья], -ая, -ое; -лен, -льна. 1. см. материал. 2. Вещественный, реальный, в противоп. духовному. М. мир. 3. полн. ф. Относящийся к уровню жизни, к доходу, к заработку. Материальное положение, Материальное стимулирование.* Материальная часть (спец.) - техническое оборудование и средства. || сущ. материальность, -и, ж. (ко 2 знач.).
предметный
, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. см. предмет. 2. Наглядный, основанный на показе. П. урок благородства. || сущ. предметность, -и, ж.

Пример использования

  • Геология, сол сияқты, астрономиямен (ғарыштық денелердің өзара байланысын және заттық құрамын зерттеу бағытында), физ.

  • Мәдени орта заттық-материалдық, әлеуметтік ұйымдар мен ұжымдардан, рухани қызмет орындарынан тұрады.

  • " Семиотика " термині алғашкы кезде формалды логика -математика саласы үшін қолданылған, ал оның заттық-мазмұндық жағы Еуропа дәстүрі бойынша семасиология деп аталған, кейін бұл екі термин синоним ретінде қолданылатын болды.

  • Өңделетін заттық қалыңдығы 15 мм-ден аспауы керек.

  • Яғни адамзаттың көне заманнан күні бүгінге дейінгі дамуы жолындағы түрлі саладағы аса маңызды жетістіктерінің ерекше, қайталанбас заттық-рухани үлгі-нұсқаларын; адам өміріндегі оқиғаларды, белгілі бір елдің, халықтың басынан кешкен тарихи кезеңін еске түс

  • Айта кететін бір жәй - серіктестіктерді ұйымдастырушылардың ақша қаражаттарынан басқа кұнды материалдық заттар түрінде заттық үлестері, мәселен, автокөлік, жылжымайтын мүліктер болуы да мүмкін.

  • Петрология магмалық және метаморфтық тау жыныстарын, олардың заттық құрамын, геол.

Казахо-русский словарь