перевод

Компьютерный английский – как понять, что хочет техника

Предложения на английском языке – строим речь правильно

Зарлық - казахо-русский перевод

горемыка, грусть, печаль

Пример использования

  • 1927 жылы 3 наурызда кеңес тақырыбына жазылған бірінші пьеса — «Зарлық» пьесасы қойылды.

  • Осының бәрі түбінде бір зарлық тартқызбай қоймайды.

  • “Көроғлы”, “Қисса-и Жәмшит”, “Мұңлық – Зарлық” секілді Шығыс сюжетіндегі қисса-дастандар мен “Арқалық батыр”, т.

  • Құлмамбет “Мың бір түн”, “Қыз Жібек”, “Рақымжанның зары”, “Мұңлық-Зарлық”, “Туғанбай мен Қоңырбай”, т.

  • Жарнама үлгілері “ Қобыланды батыр ”, “ Мұңлық-Зарлық ” және “ Оғызнама ” жырларында бар.

  • Қалжыңбассып өткізген қайран дәурен Түбінде тартқызбай ма ол бір зарлық?

  • Қазақтың эпостық жырларының ішінде оқиғалық жағынан ең ескісінің бірі — "Мұңлық — Зарлық".

Казахо-русский словарь