перевод

Виртуальная языковая среда – шанс научиться говорить

Пересказ английского текста – это может каждый

ала-құла - казахо-русский перевод

неодинаковый, пестрый, разношерстный

Синонимы

всевозможный, разнородный, разнохарактерный, разный, разнокалиберный, разнообразный, смешанный, пестрый, разномастный, разносортный, различный, случайный, неоднородный, разнотипный, разноперый

разношерстный
, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. полн. ф. С шерстью разного цвета или неодинаковый с другими по масти. Разношерстные лошадки. Разношерстная собака. 2. перен. Разнообразный, случайный по составу (разг.). Разношерстная публика. || сущ. разношерстность, -и, ж. (ко 2 знач.).

Пример использования

  • Оларға тақап барып, қолын көтеріп бірер бұлғады да, ала-құла топ арасына кіріп көрінбей кетті.

  • Оның ала-құла империясы ыдырап кетті.

  • САДУАҚАСОВ Бименді Садуақасұлы ҚҰСАЙЫНОВ Сахан Құсайынұлы ТЫНЫШБАЕВ Әубәкір Тыныбайұлы ЖИГУЛИН Анатолий Сергеевич ТҰРСЫНОВ Сағынбек Тұрсынұлы АХЫМБЕКОВ Серік Ахымбекұлы ӨЗБЕКОВ Өмірбек Өзбекұлы ҚҰЛМАХАНОВ Шалбай Құлмаханұлы Облыстың табиғаты мен жер бедер

  • Күнгeй бeттің o жeр, бұ жeрі қарайып, сай-сала, бeл-бeлeстeр ала-құла, ақ таңдақтанып қалыпты.

  • Олардың мазмұн-мағынасы да әр алуан: тарих, математика, философия, ерте замандағы саяхаттарды, теңіз шайқастарын суреттейтін сирек басылымдар, теңізшілік жайлы кітаптар мен анықтамалар, бірақ бәрінен де романдар көп еді, мұнда Теккерей, Мопассандармен бір

  • Шоқ-шоқ шабдалы мен зәйтүн ағаштарының көлеңкесінде ала-құла ашық түсті гүлдері аралас қалың шөп өскен.

  • Бөйгеге қосып тұрған адам: - Өзімнің құла биемнен туған атым, - деп оған жеңістік бермейді.

Казахо-русский словарь