перевод

Эти виды чтения в английском вас обязательно удивят

Разбираемся в преимуществах изучения казахского

Жіктелу - казахо-русский перевод

группироваться, распределяться, расслаиваться

Синонимы

сгруппировываться, организовываться, объединяться, ассоциироваться, вступать в союз, создавать союз, организовывать союз, систематизироваться, блокироваться, кооперироваться, классифицироваться, вступать в блок

группироваться
(-руюсь, -руешься, 1 и 2 л. ед. не употр.), -руется;несов. Собираться, располагаться группами; классифицироваться. На клумбах живописно группируются цветы. Группируются экспонаты. || сов. сгруппироваться (-руюсь, -руешься, 1 и 2 л. ед. не употр.), -руется. || сущ. группировка, -и, ж.

Пример использования

  • Қазіргі уақыттағы жануарлар әлемінің жіктелу негізі 17 ғ.

  • Қазіргі уақытта тау жыныстарының алуан түрлілігІ алғашқы магманың дифференциациялық (жіктелу), сонымен қатар ассимиляциялық және гибридизациялық процестерімен тікелей байланысты деп түсіндіріледі.

  • Жер қойнауында температураның жоғарылауы әр түрлі физикалық-химиялық әрекеттермен байланысты түсіндіріледі: 1) радиоактивті элементтердің ыдырауы, нәтижесінде бөлінетін жылу мөлшеріне; 2) гравитациялық жіктелу кезінде және т.

  • Магманың жіктелуі алғашқы кристалдардың түзілуіне дейін де (ликвация) және кристалдардың түзілу барысында да (кристаллизациялық жіктелу) жүріп жатады.

  • Жердің геологиялық даму барысында оның сыртқы қабаттарының физикалық-химиялық және гравитациялық жіктелу нәтижесінде қалыптасқан күрделі құрамды гетеротекті денелер жиынтығы.

  • жіктелу күшейіп, алғашқы мемл.

  • Магмалық ошақтарда байқалатын дифференциациялық жіктелу нәтижесінде алғашқы магмадан бөлініп шыққан заттар құрамы әр түрлі жыныстар түрінде кристалданып өзіндік пішіні бар ірілі-ұсақты денелер құрайды.

Казахо-русский словарь