перевод

Мнемотехника: как выучить язык в рекордные сроки

Насколько сложно выучить русский язык иностранцу

Жібермеу - казахо-русский перевод

задержать

Синонимы

арестовать, приостановить, препятствовать, воспрепятствовать, помешать, затруднить, затормозить, застопорить, сдержать, поймать. Ant. отпустить, отправить, двинуть

задержать
, -ержу, -ержишь; -ержа-нный; сов. 1. кого-что. Воспрепятствовать движению кого-чего-н., остановить. 3. поезд. 3. воду плотиной. 2. что. Приостановить, отсрочить что-н. 3. посадку. Дожди задержали сев. 3. кого (что). Принудить задержаться (во 2 знач.) где-н. Меня задержали дела. 3. посетителя на час. 4. что. Не сделать, не отдать чего-н. вовремя. 3. уплату долга на месяц. 3. доставку газет. 5. что. Замедлить, прекратить на время действие чего-н. 3. шаги. 3. дыхание. 6. кого (что). Временно лишить свободы до выяснения причастности к нарушению порядка, преступлению (спец.). 3. преступника. || несов. задерживать, -аю, -аешь. || сущ. задержание, -я, ср. (к 1, 2 и 6 знач.) и задержка, -и, ж. (к 1, 2, 3, 4 и 5 знач.).

Пример использования

  • Сәтсіздіктерден қашқақтау себебі касиеті басым адамдар үшін басты мақсат - тіпті бастағы койылған мақсатты өзгертсе де, оған толық не жартылай қол жеткізбесе де, қателік жібермеу, сәтсіздіктерді айналып өту.

  • Сүт өндірілетін кешенде шеттен әкелінген бұқаларды карантинде ұстап, жұқпалы ринотрахеитке тексеріп, еркін шағылысқа жібермеу керек.

  • Менің айтпағым мақалаларда қателер жібермеу керек.

  • Оның мазмұны: Қазақстандағы бір емес, бірнеше аса ықпалды билеушілерге қолдау көрсету, бірақ олардың ешқайсысын да әкімшіліктің ырқынан шығып көтерліктей күшейтіп жібермеу.

  • Сырдарияның төменгі жағасына орыс және қоқан қолдарын жібермеу мақсатында хан мұнда бекіністер салдырады.

  • Хоббиі - «Адамдарға қайырымдылық жасау мүмкіндігін жібермеу».

  • Өйткені, Бенге үйінен шығарып жібермеу үшін ақша керек болған.

Казахо-русский словарь