перевод

Английский лагерь – совместим приятное с полезным

5 ценных советов от человека, который знал 16 иностранных языков

ақыл ормандылығы - казахо-русский перевод

гибкость ума

Пример использования

  • Осының бәрін ой елегінен өткізіп, жүрегіне жеткізген адам: Ақиқатында, аспандардың және жердің жаратылуында, түн мен күндіздің ауысуында ақыл иелері үшін белгілер бар, солар Алланы түрегеп тұрып, отырған күйі және жамбастап жатып еске алады әрі аспандарды

  • Алайда психология — ақыл-ой қызметтерін зерттеумен бірге, рухани себеп-салдар әдістемесі, рухани жекешілдігінің, тұлға ішіндегі ақиқатты зерттеу.

  • Алайда ақыл қабілеті едәуір жоғары болады.

  • Бұл төрт нәрсе — күллі ақыл мен ғылымды тоздыратұғын нәрселер.

  • Адамдар пайданы бөлiсуде де, ақыл-ой қабiлетiн көрсетуде де бipдей емес.

  • Оку деген жақсы ақыл, бірақ қалай оқиды, үй-іші болса берекесі кеткен, әлі не күйде болары мәлімсіз.

  • Парасатты адамға істейтін ісін, сөйлейтін сөзін, қабылдайтын шешімін алдымен ақыл таразысынан өткізіп алу, әдеп-инабат, адамгершілік жағынан кінаратсыздық, салихалық пен мейірімділік, ізгілік пен кең мінезділік тән.

Казахо-русский словарь