перевод

Запоминаем секреты естественного изучения языка

Английский лагерь – совместим приятное с полезным

абайлап сөйле - казахо-русский перевод

говори осторожно, обдуманно

Синонимы

рассудительно, обоснованно, благоразумно, преднамеренно, обстоятельно, взвешенно, бережно, продуманно, сознательно, по зрелом размышлении, продумано, рассчитанно, зрело

Пример использования

  • Сол сияқты, сөйле-ді-м; сөйле-т-тім; сөйле-т-тір-дім; сөйле-с-тір-ді-ң-дер; сөйле-ген.

  • Мысалы: сал-а, ал-а, ер-е, сөйле-й-сөйле-й, болғыз-а, сөйлет-е, т.

  • Мысалы, жоғарыдағы етістіктердің ішінен: айт (ай+т), алда (ал+да), байла (бай+ла, бау+ла), бақырай (бақ+ырай), жыла (йығ+ла), баста (бас+та) дегендерді, сондай-ақ, тоқта (тоқ+та), тоқыра (тоқ+ыра), болыс (бол+ыс), сөйле (сөз+ле), тула (ту+ла, шегін (шек+і

  • Мәдидiң аталмыш мақаласына қатысты жазылғандығын алғашқы сөйле­мiнде-ақ баяндаған.

  • Мысалы: бар-а-тын, сөйле-й-тін, кел-е-тін; келер шақтық есімше.

  • Ешнәрсені көзі көрмейді, құлағы да естімейді, бірақ сөйле­ген­де бұлбұлша сайрайды.

  • Бұл сөздің төркіні — сөй+ле екені аян бола тұрса да, көнеленіп қалыптасқан сөйле түбірін сөй+ле деген бөлшектерге саралау бөлшектерге қисынсыз, өйткені, қазіргі тілімізде сөй деген сөз атымен жоқ.

Казахо-русский словарь