перевод

Сколько языков может знать человек и есть ли предел...

BaBaDum – учим иностранный язык с помощью игры

Ақар-шақар - казахо-русский перевод

большой, многочисленный

Синонимы

большенный, большущий, крупный, немалый, немаленький, больший, важный, великий, великоватый, внушительный, гигантский, громадный, огромный, значительный, махина, исполинский, колоссальный, непомерный, ахинейский, страшный, заметный, изрядный, порядочный, осязательный, ощутительн

большой
, -ая, -ое; больше, больший. 1. Значительный по размерам, по величине, силе. Б. дом. Большая радость. Большая земля (материк). Большая буква (прописная). 2. Значительный, выдающийся; обладающий в высокой степени тем качеством, к-рое заключено в значении определяемого существительного. Большая победа. Б. поэт. Б. плут. 3. Взрослый (с точки зрения ребенка), а также (о ребенке) вышедший из младенческого возраста, подросший; (разг.). Когда вырасту б. (т.е. когда стану взрослым). Слушаться больших (сущ.). Сын уже б., в школу пойдет. 4. То же, что многочисленный (в 1 знач.). Большая родня. 5. Появляющийся, находимый или производимый в большом количестве. Большая вода (в половодье). Большая нефть. * Большей частью или по большей части - преимущественно. От большого ума (разг. ирон.) - по глупости. Самое большее - не больше чем. Опоздаю самое большее на час. Сам большой (устар. и прост.) - сам себе голова, хозяин.
многочисленный
, -ая, -ое; -лен, -ле-нна. 1. Состоящий из большого числа кого-чего-н. М. отряд. 2. Имеющийся в большом количестве. Многочисленные примеры. || сущ многочисленность, -и, ж.

Пример использования

  • Алыстан белдеуленіп ақар-шақар шоқыларымен көлбеп жатқан Шыңғыс тауын көргенде, ол өздерін бастап алып жүрген адамдардан таудың неден Шыңғыс атанғанын сұрады.

  • Әне, 137 караңдаршы, найзадай шаншылған таудың үшар басы аласарып кеткен, небір одырайған биіктері ортасына түскендей шүңірейіп, бұрынғы ақар-шақар келбеті жұлым-жұлым боп сұқытын жоғалтқан.

  • Ашық далалар мен шөлейіт ландшафтарда құстардың түр құрамы едәуір тапшы, негізінен алғанда бозторғай мен тастақторғай, бұталы ойпаңдардың кейбір жерлерін де шақар сұлусары торғай ғана кездеседі.

  • Айғыр мінезіндегі осал жақтары: шақар, шайнағыш, асау, таласқыш тәрізділері болса ондай жағымсыз қылықтар мал тққымына әсер етеді деген ұстаным бойынша оны алмастыруға көшеді.

  • Қар тебуге «Шақар» бүйратының қойнауына шығарған қойлары да қораға келді.

  • Мына баланың биесі мен тайларын және осы үйдің бір-екі арық биесін Шақар биігінің ана бір ықтасын бетіне әкеліп сал-дым.

  • — Жапон деген сондай бір шақар халық екен.

Казахо-русский словарь