перевод

Как выучить любой язык: ученые раскрывают секреты

Машинный перевод – как это работает и каковы преимущества

ақ шыққанда - казахо-русский перевод

когда появляются молочные продукты

Пример использования

  • Ал өздерінен шығатын өте ерекше аралас шайды жолға шыққанда, таза ауаға, серуенге шыққанда өздерімен алып шығады.

  • КДБАҚ АШКДН КДМҚОРЛЫҚ Алқабайдың кабинетінен шыққанда Мәукіл, екі жылдық, партия оқуын бітіріп, жоғарғы бір орынға тағайындалған жолдамасын алған кісідей қоқырайып шықты.

  • Балапандары жұмыртқадан шыққанда әлсіз келеді.

  • Жылқыны бытъіратпай тауып алуға Қалиман Бөрілінің сыртындағы ұсақ адырға кеп шыққанда жылқының шетіне кездесті.

  • Барлық партиялардың iшiнен сүзiп шыққанда бiрен саран тұлғалар ғана таңдауымызға татыды.

  • Келін осы жерге түседі ғой, - деген Әйтектің дауысы шыққанда ғана білді Мәукіл, Мейіздің қызмет істейтін жерінің алдына келгенін.

  • Oйымда дәнeңe дe жoқ, ауданнан күндe мықтылар кeліп жатады, әсірeсe қoс шыққанда жиілeтeтіндeрі бар eмeс пe.

Казахо-русский словарь