перевод

Польский язык – расширяем границы своих возможностей

Абхазия – горячая кровь и жгучий язык

салт айтыс - казахо-русский перевод

традиционный айтыс

Пример использования

  • Айтыс өлендерін автор әдет-салт айтысы және ақындар айтысы деп, үлкен екі түрге бөліп, әрқайсысына жеке-жеке тоқталып, талдаулар жасайды.

  • [1] Айтыс — синкреттік жанр, ол тұрмыс-салт жырларынан бастау алып, келе-келе ақындар айтысына ұласқан.

  • Белгілі философ Иоганн Готфрид Гердер : «Салт-дәстүр, тіл мен мәдениет бастауларының анасы» Мәдениет өзінің кең мағынасында бір ұрпақтың келесі ұрпаққа жолдаған өмір сүру тәсілі болғандықтан, осы жалғастықты, мұрагерлікті жүзеге асыратын салт-дәстүрлер жү

  • Сөйтіп ел адасады да сана бұзылған сайын салт өзгереді мига бiрбале жетейiн дедi, сокырга таяк устаткандай, кисынмен, далелдi айтылган ойга токтау керек болар, ал салт-дастур жайлы соз болек Алланың емес адамның сөзін бағалап, көп айтса көндіге салған зам

  • [2] Салт дәстүр мәселесі Қазіргі таңда салт дәстүр мәселесі алғашқы орындарды тіреп тұр.

  • Сөйтіп ел адасады да сана бұзылған сайын салт өзгереді мига бiрбале жетейiн дедi, сокырга таяк устаткандай, кисынмен, далелдi айтылган ойга токтау керек болар, ал салт-дастур жайлы соз болек Алланың емес адамның сөзін бағалап, көп айтса көндіге сал

  • Этникалық сіңісу (этникалық ассимиляция) - бір этнос өкілдерінің сол ортада тұратын басқа этникалық топтардың тілін, мәдениетін, әдет-ғұрпын, салт-дәстүрін сіңіріп, нәтижесінде өздерінің төл мәдениетінен, тілінен, әдет-ғұрып, салт-дәстүрінен айырылып, этн

Казахо-русский словарь