перевод

Знаете ли вы, какую английскую речь нужно слушать

О нюансах формального и неформального английского

айтыс-тартыссыз - казахо-русский перевод

без споров, мирно, спокойно

Синонимы

по-доброму, бесконфликтно, умиротворенно, тихо-мирно, бестревожно, миролюбиво, покойно, дружно, тихо, по-хорошему, безмятежно, по взаимному соглашению, безбурно, путем переговоров, по согласию, как у христа за пазухой, спокойно, подобру, полюбовно, мирным путем. Ant. агресс

Пример использования

  • сүре айтыс болып екіге бөлінеді.

  • 1948 жылы нұсқадағы «Совет ақындарының айтысы» атты тарауы «Қазақ әдебиетінің тарихы» 1-том, 2-кітабына ( 1964, 194-240-беттер ) «Айтыс» деген атаумен еніп, оны О.

  • Жолдасбекова состоится Международный айтыс «Мың жасаған шаһар» с участием акынов из стран ближнего и дальнего зарубежья.

  • айтыс өлеңдері болып бөлінді.

  • Тек қазақта ғана емес, бүкіл Шығыс елінде бар айтыс қазір өзінің жанрлық қасиетін, түрін қазақ әдебиетінде ғана сақтап қалып отыр.

  • Қоғамдағы ірі өзгерістерге, белгілі оқиғаларға байланысты жаңа тақырыптардың тууы, ақындардың өзіне баға берудегі өзгешеліктер, жаңа жағдай туғызған ақындық этика нормалары, шаруашылық мәселелерін тақырып ету, белгілі оқиға, тақырыпқа бейімдеп айтысу, жаз

  • Ақындар айтысын -түре айтыс және сүре айтысқа бөлді.

Казахо-русский словарь