перевод

Возраст и иностранные языки: одно другому не помеха

Курсы казахского языка – учим новую речь легко

Айтыс - казахо-русский перевод

дебаты, дискуссия, пререкания, состязание в песнях

Синонимы

дискуссия, прения, спор, полемика, диспут, обсуждение, полемизирование, разбирание, разбор, столкновение, теледебаты, рубка, рассматривание, препирательство, словопрение, рассмотрение

дебаты
, -ов (книжн.). Прения, обсуждение вопроса. Парламентские д.
дискуссия
, -и, ж. Спор, обсуждение какого-н. вопроса на собрании, в печати, в беседе. Научная д. Вступить в дискуссию. || прил. дискуссионный, -ая, -ое.

Пример использования

  • Ондағы «Айтыс» тарауын, 60-жылдарда шыққан 3 томдық «Айтыс» жинағының алғы сөздерін Әуезов жазып, айтыс поэтикасы туралы озық ойлар, тартымды тұжырымдар айтқан.

  • Ғалымның айтыс түрлеріне берген анықтамалары әлі күнге айтыс түрлерін ажыратудағы негізгі пікір болыпмкеледі.

  • Мысалы: сен айтыс – айтыс басталады Сондықтан ортақ етістің жұрнағы зат есім тудыратын (-ыс, -іс, -с) жұрнақтарымен омонимдес келетіндігін де ескеру керек.

  • Айтыс жырларындағы үздік образ, шешен сөздер осы айтыс үстінде туған.

  • Бұл айтыс негізінен діни айтыс үлгісіне жатады.

  • Әуезов кейінгі зерттеуінде айтыс өлеңдерінің жиналып, зерттелу тарихына және басқа халықтардың ауыз әдебиетінде кездесетін кейбір ұқсас жанрларына қысқаша шолу жасап, қазақ айтыс өлеңдерінің өзіндік әр алуан ерекшелік, өзгешеліктерін ашып айқындайды.

  • [2] Айтыс, оның түрлері мен көркемдік ерекшеліктері Қазақтың ауыз әдебиетінде ерте заманнан келе жатқан айтыс жанрының туу негіздері мен өзіне тән ерекшеліктері, даму тарихы бар.

Казахо-русский словарь