перевод

Транскрипция английского языка – бесполезная вещь или залог...

Уровни английского языка – сквозь тернии к звездам

Айтылмыш - казахо-русский перевод

данный, сказанный, указанный

Синонимы

заданный, установленный, известный, определённый, этот, настоящий, текущий, отваленный, сей, нынешний, выданный, разрешенный, сунутый, врученный, переданный, отданный, оный

данный
, -ая, -ое. Этот, именно этот. Д. случай. В д. момент. * Данная величина - в математике: величина, заранее известная и служащая для определения других.

Пример использования

  • Бұларды түбегейлеткенде жақсы нәрселерді түбегейлетіп, жаман нәрселерден, яғни жоғарғы айтылмыш секілді адамшылықтан шығарып, құмарпаздыққа салып жіберетұu

  • Бұл айтылмыш үш хасләттің иелерінің алды - пайғамбарлар, онан соң - әулиелер, онан соң - хакімдер, ең ақыры - кәміл мұсылмандар.

  • Түсінік сөзде айтылмыш шешендік сөздің немен байланысты, қандай жағдайда туғандығы мен кім айтқаңдығы баяндалады.

  • Пьесаның қазақша баспасөзде жарияланған нұсқасында қолжазбадағы айтылмыш қаһармандар аты неге езгертілді?

  • Ұлттық интеллигенция мен ел өкілдерінің сол жылғы 10 наурызда Орал қаласында өткен бас қосуында таратылған айтылмыш комитеттің орнына ел тыныштығы мен бүтіндігін сақтау және әскерге, халыққа азық-түлік дайындау мақсатында жасақталды.

  • Айтылмыш атаулар негізі техникалық атау, бұлар түгелге жуық сауда белгісі, ал сауда белгілері қалпында сақталу керек.

  • Кейiн айтылмыш кино Канн және Венеция фестивальдерiнде жоғарғы бағаға ие болды.

Казахо-русский словарь