перевод

Голландский язык – с чего начать и как не оплошать

Перспективы поступления на иняз – можно ли стать первоклассным...

Айтқыш - казахо-русский перевод

оратор, рассказчик, сказитель

Синонимы

вития, говорун, краснобай, краснослов, мастер говорить, демосфен, цицерон, златоуст, красноречивый, говорящий, софист, ритор, выступающий, трибун, говоритель

оратор
, -а, м. Тот, кто произносит речь, а также человек, обладающий даром красноречия. Прирожденный о. || прил. ораторский, -ая, -ое. Ораторское искусство.
рассказчик
, -а, м. Тот, кто рассказывает что-н. Хороший р. (человек, умеющий интересно рассказывать). Образ рассказ-чиха (в сказе во 2 знач., в художественном повествовании от чьего-н. лица: образ того, от чьего лица ведется рассказ). || ж. рассказчица, -ы. || прил. рассказчицкий, -ая,-ое.
сказитель
, -я, м. Рассказчик народных сказок, исполнитель былин. Народные сказители. || ж. сказительница, -ы. || прил. сказйтельский, -ая, -ое.

Пример использования

  • Жастыіы ма, жоқ әлде өзінің жаратылыстағы тұйық-тығы ма, Уаш аңға кездескенін айтқыш емес еді.

  • Баршын тартқан батыр түлғалы Жүкең, әңгімеқұмар, айтқыш, аңқылдаған ақжарқын жүрегімен бізді осы Тентекке дейін шығарып салды.

  • Дәлірек айтқанда, бұл сөзді қолданушы адам бүтіннің бөлшегін емес, көзілдірік киіп алып білгішсінген, ақыл айтқыш, барлығынан хабары бар мақтаншақ кісіні еске салуы мүмкін.

  • Әлде сынағысы келді ме екен, жоқ, өзінің аңғырт айтқыш әдеті ме екен, Сәттібай деген Шорман ауылының белгілі қожасы: — Мырза ауылы қаншалық өзімсінгенімен, ата тегі басқа ғой.

  • Біздің қыр елі әлі үкімет тәртібін түсінбей, қит етсе арыз айтқыш-ақ, — деп Қайсарға көзінің ызғарлы қиығын тастады.

Казахо-русский словарь