перевод

О нюансах формального и неформального английского

Транскрипция английского языка – бесполезная вещь или залог...

Айнымас - казахо-русский перевод

верный, постоянный, преданный

Синонимы

непрерывный, беспрерывный, непрестанный, беспрестанный, неизменный, устойчивый, стабильный, константный, всегдашний, вечный, неизменяемый, неизменяющийся, однородный, униформный, равномерный, неподвижный, стационарный, перманентный, неизменчивый, нерушимый, несменяемый, одина

постоянный
, -ая, -ое; -янен, -янна. 1. полк. ф. Не прекращающийся, неизменный и одинаковый во все время; всегдашний. Жить в постоянном труде. П. посетитель театра. Постоянная величина и постоянная (сущ.) (в математике: величина, к-рая по условиям задачи сохраняет одно и то же значение). Постоянная армия (армия мирного времени). П. ток (в отличие от переменного, не изменяющийся во времени). П. капитал (часть капитала, затрачиваемая на средства производства и остающаяся неизменной в процессе производства; спец.). 2. палн. ф. Рассчитанный на долгий срок, не временный. П. мост. Постоянная работа. 3. Не изменчивый, твердый. П. взгляд на вещи. || сущ. постоянство, -а, ср. (к 1 и 3 знач.) и постоянность, -и, ж.

Пример использования

  • "Жаңбырлы күз" (1960), "Үміт" (1963), "Алдыңғы толқын" (1967), "Асыл адам айнымас" (1973), "Намыс" (1982), "Шалғайда" (1986), "Тарихтың ашылмаған беттері" (2001), "Бұрын және бүгін" (2003), "Әкеден ұл туса" (2004), т.

  • Жоғары көркемдік идея мен шығармашылық шеберлікті әдебиет пен өнердің әрбір туындысын талдау үстінде берік, айнымас өлшем ретінде ұстанып, әдеби шығарманың халықтық асыл мұра болып қалуы үшін белсенді түрде үздіксіз күресті.

  • Бұл барлау мен қарсы барлаудан түратын айнымас құпия кадрлардан жасақталған аппарат болатын.

  • Абайдың түсінігінше, енердің бір саласы ән мен музыка қазақ халқының өмірі мен тұрмысынан ерте заманнан-ақ берік орын алып, олардың сенімді де айнымас серігіне айналған.

  • достықтың айнымас бір бөлігі ретінде кішкентай ханзадаға адал болған достық бейнесі.

  • Аралтөбеде — Абай, Бөрліде — Әуез қыстап, іргесі ажырамаған қоңсылас, сырлас, сыйлас, айнымас дос болып өтеді.

  • пейілімен қарсы алып, ақ тілеумен шығарып салуды өмірдің айнымас шартына балаған.

Казахо-русский словарь