перевод

Машинный перевод – как это работает и каковы преимущества

Времена в английском языке – посмотрим в лицо своим страхам

Айнымайтын - казахо-русский перевод

верный, очень похожий, целенаправленный

Синонимы

безопасный, истинный, надёжный, неизбежный, постоянный, правильный, точный, убедительный, неизменный, преданный, безошибочный, справедливый, достоверный, проверенный, испытанный, безотказный, бесперебойный, однолюб, меткий, надежный, честной, фаталистический, фатальный, фаталис

верный
, -ая, -ое; -рен, -рна, -рно, -рны и -рны. 1. Соответствующий истине, правильный, точный. Верная мысль. Верное решение. Верно (нареч.) скопировать. 2. полн. ф. Несомненный, неизбежный. В. выигрыш. Идти на верную гибель. 3. Надежный, прочный, стойкий, преданный. Верная опора. Верна (нареч.) служить. В. друг. В. муж (не изменяющий жене). 4. верно, вводн, сл. Должно быть, вероятно (разг.). Он, верно, не придет. 5. вернее, вводн, сл. Вносит поправку: говоря более точно. Это портрет или, вернее, карикатура. 6. верно, частица. Выражает уверенное утверждение, да, действительно. Он прекрасный работник. - Верно. * Вернее всего, вводн, сл. -то же, что скорее всего. Вернее сказать, вводн. сл. - то же, что вернее (в 5 знач.) А вернее (а вернее сказать), в знач. союза - вводит уточнение. Он переутомился, а вернее (а вернее сказать) болен. || сущ. верность, -и, ж. (к 1, 2 и 3 знач.).
целенаправленный
, -ая, -ое; -ен, -енна. Имеющий четко поставленную цель. Целенаправленные действия. || сущ целенаправленность, -и, ж.

Пример использования

  • Жас-өспірім Уаштың өткір сұрғылт көзі, биіктеу қабағы, өсіп жете толмағаңдыіы болмасаб Нұрқасымнан айнымайтын.

  • Ол сөйлескен кісіге көгілдір момын көзімен тесе қарайтын, бет-пішіні атты әскер пішінінен айнымайтын үйелмендей ауыр кісі екен.

  • Айтқан уәдесінен айнымайтын Мүқамбетқали ертеңіне ертелете укомның кеңсесіне келді.

  • Қалиманның қызыл күрең тар-тып дөңгеленген бет көлемі, маңдайынан тік түскен қырлы мұрыны, күлімдеп тұрған қой көзі де әкесінен айнымайтын еді.

  • Әйтеке айтқан сертінен жер дүние қоағалып кетсе де айнымайтын адал, ауыздыға сөз бермейтін шешен, екі иығыңа екі кісі мінгендей ірі, нар тұлғалы адам екен.

  • Бірер жыл бұрын Әсел Сәдуақасовадан айнымайтын бойжеткеннің жалаңаш суреттері ғаламторда тез таралып, әншіні жағымсыз жағдайға қалдырған болтан.

  • Пролетариат партиясының айнымайтын қасиеті – партия тұрмысының нормасы мен басшылықтың коллективтік принципін бұлжытпай орындау, партия мүшелерінің белсенділігі мен ерктілігін, сын мен өзара сынды жан-жақты дамыт білу, - деп білді В.

Казахо-русский словарь