перевод

Технический перевод – главные нюансы выполнения

Транскрипция английского языка – бесполезная вещь или залог...

Білімдар - казахо-русский перевод

знаток, сведущий, ученый

Синонимы

грамотей, начетчик, начитанный, профессор, доктор, магистр, гелертер, научник, (человек, служитель) науки, авторитет, филолог, естествоиспытатель, математик, лингвист, ориенталист, химик, горе-ученый, образованный, опытный, волхв, матерый, бывалый, умелый, саддукей, эрудит, стреля

ученый
, -ая, -ое; -ен. 1. Выученный, наученный чему-н. Ученого учить - только портить (поел.). Не учи ученого (говорится в знач. знаю сам, не хуже тебя; разг). Ученые медведи (дрессированные). 2. Много знающий, образованный. У. человек. Не очень учен кто-н. (не подучил образования). 3. полк. ф. Относящийся к науке, научный. У. спор. Ученое звание. Ученая степень. У. совет (научный коллегиальный орган в научно-исследовательских учреждениях, вузах). 4. ученый, -ого, м. Специалист в какой-н. области науки. У. с мировым именем. У.-экспериментатор.

Пример использования

  • Eдігe затында білімдар, ғалым адамдарды қатты құрмeттeйтін.

  • Сол еңбектерді түпнүсқасында оқитын жан-жақты білімдар, ғұлама болған.

  • Жас ұрпақтың иманжүзді білімдар азамат болып өсуі — ата-анасына, одан соң білім алар алтын ұясы және қоршаған ортасына байланысты.

  • Өзі қаншалық зор білімдар, асқан мағлұматты адам болғанымен, өзін әлбетте пәс ұстайтын, ғажайып сыпайы адам болатын, бір нәрсеге дауысын қаттырақ көтеріп, күйгелек мінез көрсеткенін өз басым байқаған емен.

  • Кезінде арнайы оқу орындарында оқып білім алмаса да, ез бетінше ізденіп және Абай ағасының жетекшілігімен жан сарайын байытқан Құдайбердіұлы заманында қазақ арасындағы аса білімдар адамдардың бірі болды.

  • аса зиялы, ғажап білімдар, «қауым ғылымы» деген құрметті атақты иемденген адам.

  • «Білімдінің сөзі үгіт, насихат, үгіт-өнеге», - дейді бір сөзінде білімдар ақын.

Казахо-русский словарь