перевод

Изучаем финский язык, развлекаясь в Финляндии

От шотландского до австралийского – акценты в английском

Айқындық - казахо-русский перевод

конкретность, отчетливость, четкость, ясность

Синонимы

определённость, чёткость, ясность, точность, реальность, существенность, предметность, определенность, наличность, однозначность, явственность, четкость, положительность, четкость, отчеканенность, удобоваримость, явственность, лапидарность, толковость, рельефность, досту

Пример использования

  • Oл да бір алтын жыл eді, Жазғы күндeр алғандай ұрлап бар билігін түндeрдің ; Таңғалдырған сoлтүстік шeтeлдік қoнақ көзіндeй Мөлт eтіп сиқыр көлeңкe жалғасқаны жарықпeн, Шаңқай түстe көк аспан бoяна алмас тап сoлай ; Бұл айқындық сoлтүстік қызының әсeмдігі

  • Амплитудалық айқындық Амплитудалық айқындық - кескін жарықталынуы немесе объект жарықтылығының максимал және минимал мәндері айырымының олардың қосындысына қатынасы.

  • Оның суретінде айқындық пен көркемдік беріп тұрса, әйел адамның мұрыны жасыл түспен бейнеленген болуы мүмкін.

  • Енді осы теңдеуді логарифмдеп, былай жазады: Егер S 1 және S 2 арқылы екі сызыққа тиісті қараюды белгілесе, онда мұндағы b - фотожолақшаның жарықка сезімталдылығын сипаттайтын, яғни түстердің бір-бірінен айқындық (контрастный) факторы.

  • Неоклассицизм үлгісіндегі шығармалардан айқындық пен жинақылық, ескі музыкалық стильдер логикасы аңғарылса, екінші жағынан көзсіз еліктеуге, тозығы жеткен кейбір муз.

  • Ол, әсіресе экспрессионизм модерн немесе сол кездегі атауы — айқындық биінде қарқынды түрде дамыды.

  • Яғни энергия – сәуле, немесе конвекция арқылы тасымалданады, содан кейін оның аймағында температуралық градиент өндіру алға шығып, жоғары айқындық басталады.

Казахо-русский словарь