перевод

Английский по-японски – учим разговорную речь по современной...

Англицизмы в русской речи – как обогащается язык

Бұрмалану - казахо-русский перевод

см. бұрмалау

Пример использования

  • deformatіo – өзгеру, бұрмалану), деформация – денелердің сыртқы күш әсерінен пішіні мен мөлшерінің өзгеруі.

  • Апертуралық бұрмалану Апертуралық бұрмалану (Апертурное искажение) — электронды-сәулелік құралдардың электрондық сәулесінің көлденең қимасы ауданына байланысты туындайтын бұрмаланулар.

  • Қазақ тілтанушыларының қате пікірлерінің арасында қазақ тілінде диалектілердің бар екенін жоққа шығару мен диалектілік құбылыстарды «бұрмалану» деп квалификациялау аталды 3.

  • Пайдаланылған әрбір сөз бен сөйленістер эрратив деп танылады (лат тілінін алғанда errare – қателесу, яғни әдеби тіл нормасымен сөйлейтін адамдар тіліндегі әдейі бұрмалану, қате сөйлеуге шалдыққан сөздер мен сөйленімдер).

  • Картографиялық проекция бұрмалану сипатына қарай төмендегідей жіктеледі: Тең бұрышты (конформдық) Картографиялық проекцияларға масштаб тек нүктенің орнына ғана тәуелді болады, ал бағытына байланысты болмайды.

  • Таратудың жоғарғы сапасын қамтамасыз ету мақсаттарында телеграфия телеграф сигналдарының бұрмалану себептері мен заңдылықтарын, ақпарат тарату кезіндегі қателіктерді жою әдістерін зерттейді.

  • Сигналдың бұрмалану көрсеткіші өткізу жолағының еніне берілген өлшеу деңгейі бойынша анықталады (өдетте, ол 0,5).

Казахо-русский словарь