перевод

Адаптированные книги на английском: чем они лучше оригиналов

Вступайте в разговорные клубы и учите язык в веселой компании

Бұлдыр-бұлдыр - казахо-русский перевод

неотчетливый, неясный

Синонимы

неопределенный, подслеповатый, стертый, плохо различимый, расплывчатый, туманный, неявственный, невнятный, неясный, неразборчивый, слепой, нечеткий, нечленораздельный, размытый, косноязычный, смутный. Ant. отчётливый, чёткий, ясный

Пример использования

  • Тек қана ұшып көтерілген кезде ұзын, үшкір қанаты оны бұлдыр қунақ кейпіне келтіреді.

  • Көбінесе «бұлғыр- бұлғыр, бұлғыр тау», «асқар-асқар тауларды» жалпылап әсірелеп айтқан, бұлдыр бейнеден ары бармайтын.

  • Жыбыр қағып кеңілді тыншытпайды Қашанғы етіп кеткен бұлдыр көп күн.

  • Бұл қос сөздің «алдыр-бұлдыр, шала-пұла, сәл-пәл» іспеттес мағына беретіндігі бәрімізге мәлім.

  • Із – жемірілуден түскен қалдықтардан қалыптасады, кейде анық, кейде бұлдыр күйде алдыңғы күйге де, кейінгі күйге де қаратылады және өзі сұрақ туғызады.

  • Өйткені бұл ұғым тым бұлдыр, тым шұбалаңқы мағынаға ие.

  • 209 ----------------------- Page 209----------------------- “Сoң ғы тиін – л eпіт бұлдыр ар ” – л eпіт – көн e eврeйлeрдің ақшасы (мoнeта), лeпіт інжілдің сүрeлeрінeн жeтіпті.

Казахо-русский словарь