перевод

Виртуальная языковая среда – шанс научиться говорить

Пересказ английского текста – это может каждый

Бұлақты - казахо-русский перевод

ключевой, родниковый

Синонимы

главный, основной, узловой, стержневой, центральный, коренной, первый, главнейший, первостепенный, важнейший, основополагающий, первейший, преобладающий, самый важный, самый существенный, жизненно важный, наиболее существенный, имеющий наибольшее значение, наиболее значите

ключевой
, -ая, -ое. 1. см. ключ1-2. 2. перен. Открывающий возможности овладения, управления чем-н. Ключевые позиции.

Пример использования

  • Арынды су көзі – артезиан (арынды) суынан бастау алып, сай-жылғаларда, өзен мен көл бойында немесе тау-тастардың терең жарықтарынан шығатын бұлақты қайнар деп атайды.

  • Алтай тауларының қарлы кұздары, жалбыр жүнді қарағайларын бұлт сүтіне шомылдыратын-дай қара барқыттанып, үйіріле төнген қалың бұлттарды үдерте түнетіп, үздіксіз жаудырып, саласынан сан бұлақты сарқыратты.

  • Қаратау маңында Мыңжылқы деген таудың бауырында бір бұлақты дәрет алып, намаз оқу үшін меншікті мекен-жай қылып жүріпті.

  • Жергілікті халық бұлақты Әулиебастау деп атайды.

  • Бұлақты (Родники)- Мұғалжар ауданы солтістік-шығысында, Жем өзенінің оң жағасында.

  • Бергі шеті Қарғалы өзені, төменгі жағы Дегересті басып Құтырған, Үш бұлақты басып Қопаға дейін түседі.

  • Олар әр орманды, бұлақты, құдықты, тіпті жекелеген ағаштарды да жанды нәрсе деп түсінген.

Казахо-русский словарь