перевод

Пересказ английского текста – это может каждый

Армянский язык: как выучить с нуля самостоятельно?

Бұқарашылдық - казахо-русский перевод

демократичность

Пример использования

  • және орыс әдебиетімен байланыстыра білді, оның бұқарашылдық бағытын кеңейтті, жалпы адамзаттық, гуманистік өнер деңгейіне дейін көтерді», - деп жазады.

  • Қарасөздердегі Абайдың ағартушылық, бұқарашылдық көзқарастары ашылып, оларды ойшылдық, сыншылдық, имандылық мәселелеріне арнап, өсиет, толғау сипатында жазғанын айтады.

Казахо-русский словарь