перевод

Курсы казахского языка – учим новую речь легко

Азербайджанский язык: рекомендации для начинающих

Бұйрат-бұйрат - казахо-русский перевод

холмистый

Пример использования

  • Оның ойында бір ғана жаңалық бар, ол, осы сәттегі малына жаңа қоныс, соны өріс, оған Бұйрат кум ішінің өзектері бейне бір қорық тәрізді көрінуі.

  • Москвадағы ауылшаруашылық көрмесінен қайтып келген соң Оралбай карт, Ойкрык, Сорбұлақ сағасында біраз отъірып, тағы Бұйрат кұмға бет алды.

  • Сондықган да Арқадағы елдер Құралай салқыны өткенше ықтасынды бұйрат маңынан ұзамайды.

  • Соны қоныс қарастырған Оралбайдың көріп қайтқан жаңа жайылымына тәуекел етіп, бірінеше отар Бұйрат қумға көшпек болып дайындалды.

  • Аппақ қар жамылған қарағайлы бұйрат.

  • Көптен елсіз жатқан Бұйрат күмның іші қаптаған қой.

  • Екінші қауіп - Бұйрат кумнан қойға сұйкімді шөп табыла ма?

Казахо-русский словарь